Daňové poradenství, vedení účetnictví

sídlo kanceláře Prostějov

Účetní a ekonomické poradenství

Vyhotovení přiznání k dani

Odklady přiznání k dani z příjmů

Poradenství při zakládání firmy nebo její likvidaci

Poskytuji tyto služby:

 • Vedení účetnictví včetně agendy mezd a DPH
 • Vedení daňové evidence včetně agendy mezd a DPH
 • Daňové, účetní a ekonomické poradenství (např. zahájení podnikání)
 • Odklad termínů pro podání přiznání k daním z příjmů
 • Vyhotovení přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob
 • Konzultace a vyhotovení přiznání k zahraničním příjmům
 • Vyhotovení přiznání k dani z přidané hodnoty, včetně kontrolních hlášení
 • Vyhotovení přiznání k dani silniční
 • Vyhotovení přiznání k dani z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí
 • Poradenství společnostem (dříve "sdružením")
 • Jednání a zastupování na finančních úřadech
 • Poradenství při zakládání firmy nebo její likvidaci
 • Zpracování žádostí o úvěr a podnikatelských záměrů
 • Konzultace a oponentury k diplomovým pracím v oboru ekonomiky
 • Zajištění právních služeb